صفحه نخست / تماس با مرکز نوآوری

تماس با مرکز نوآوری

آدرس : جزیره کیش ، میدان سنایی ،بلوار سنایی ، بلوار اندیشه ، خیابان مالک اشتر ، ساختمان مرکزی دانشگاه علمی کاربردی کیش

web site : www.kish-uast.ir

email:kishuni_research@kish-uast.ir

 قالب